2020-05-18Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiOrganizacja i zarządzanie

Komunikat w sprawie optymalizacji obrotu opakowaniami do tlenu medycznego

Szanowni Państwo,
Minister Zdrowia we współpracy z Polską Fundacją Gazów Technicznych (PFGT) zwraca się do Państwa z apelem o pełną współpracę w zakresie optymalizacji obrotu opakowaniami do tlenu medycznego.

Obserwując zwiększenie ilości zamawianego przez szpitale i inne placówki lecznicze u wytwórców i dystrybutorów gazów medycznych tlenu medycznego sprężonego butlach/wiązkach butli, konieczne jest wprowadzenie szczególnych regulacji w zakresie obrotu opakowaniami do tlenu medycznego.

W związku z tym wprowadzone zostają następujące uregulowania:

  1. Zamówienia tlenu medycznego sprężonego w butlach lub wiązkach butli będą realizowane zgodnie z podwyższonym zapotrzebowaniem w jednostkach określonych jako szpitale jednoimienne oraz zakaźne według wykazu jednostek prowadzonego przez MZ i NFZ. Zwiększone zapotrzebowania z pozostałych jednostek leczniczych, mogą podlegać weryfikacji, a w przypadku zakupu na zapas, mogą nie zostać rozpatrzone pozytywnie.
  2. Dostawcy w trakcie trwania epidemii będą dążyć do takiego systemu dystrybucji butli/wiązek butli, w którym tlen medyczny będzie wydawany jedynie po zwróceniu przez odbiorców takiej samej ilości opakowań pustych (zasada: pełne opakowana za puste).


Zwracamy uwagę na to, że tworzenie nieuzasadnionych zapasów tlenu medycznego w butlach/wiązkach butli może uniemożliwić dostawy tego produktu leczniczego do innych placówek służby zdrowia.źródło: www.mz.gov.pl


KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI