2019-02-09Pielęgniarstwo internistyczne

Egzamin państwowy 2009-2017 - pielęgniarstwo zachowawcze

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zamieściło na stronie internetowej zadania egzaminacyjne, wykorzystane na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego ze wszystkich dziedzin kształcenia, które odbyły się w latach 2009 – 2017.

Centrum zaznacza, iż zadania egzaminacyjne mogą służyć jedynie jako materiał poglądowy przy przygotowywaniu się do egzaminu państwowego, gdyż treści niektórych zadań nie odpowiadają aktualnej wiedzy medycznej, jak również efektom kształcenia określonym w programach realizowanych po 24 sierpnia 2015 roku.

żródło: www.ckppip.edu.pl
KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI